Disclaimer

Al het fotomateriaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van R.C.A.J. Weijgers en is beschermd door copyright en andere intellectuele rechten.

Het fotomateriaal mag alleen gebruikt en geprint worden, indien hiervoor toestemming is van laatstgenoemde. Het fotomateriaal mag niet worden verkocht, verspreid, gereproduceerd of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van R.C.A.J. Weijgers.

Indien u gebruik wilt maken van het materiaal op deze website, kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Er is getracht om alle rechthebbenden te achterhalen. Indien u desondanks van mening bent rechthebbende te zijn van het materiaal op deze website, kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Copyright © 2018 R.C.A.J. Weijgers
All rights reserved. Revised: 17/03/2018